Historia parafii Bł. Marceliny Darowskiej

Akt poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego

Historia Burakowskiej parafii rozpoczyna się około 1940 roku. Józef Przyłuski, bogaty przemysłowiec, sprowadził do Burakowa siostry niepokalanki i podarował im grunt wraz z willą „Jutrzenka”. Siostry prowadziły tu kursy kroju i szycia, założyły też przedszkole i kaplicę, która została poświęcona w 1941 roku. Służyła ona nie tylko siostrom, ale i okolicznym mieszkańcom, którzy przychodzili szukać tu pocieszenia w czas wojennej zawieruchy. Gdy, już po wojnie, kaplica zrobiła się za ciasna, zburzono ją i w tym samym miejscu wzniesiono duży budynek klasztorny z przedszkolem i nową kaplicą. Ośrodek duszpasterski przy kaplicy sióstr niepokalanek 

pw. Matki Bożej Jazłowieckiej rozrastał się coraz bardziej, przybywało wiernych do tego stopnia, że w maju 1994 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował w Burakowie parafię pw. św. Mateusza Apostoła. 

W kaplicy nie mogły odbywać się śluby i chrzty, gdyż uroczystości te zakłócały pracę formacji duchowej nowicjuszek zgromadzenia. Parafii nie udało się natomiast znaleźć odpowiedniej parceli pod budowę kościoła. Ostatecznie doszło do porozumienia parafii z siostrami. Zgromadzenie przekazało parafii działkę  

z kaplicą, a parafia zobowiązała się do zbudowania siostrom nowej kaplicy.

4 stycznia 1977 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp przychylił się do prośby sióstr oraz wiernych o zmianę wezwania parafii i odtąd nosi ona tytuł Bł. Marceliny Darowskiej. 26 sierpnia 1988 parafia otrzymała zgodę na rozbudowę i adaptację kaplicy na kościół parafialny. Rok później kard. Józef Glemp uczestniczył w ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, a 11 września 2004 roku konsekrował świątynię. Rozbudową świątyni zajmowali się ks. Zbigniew Sajnóg i ks. Kazimierz Gers. 

W 1988 roku wybudowano dla sióstr nową kaplicę, którą obdarowano tytułem Matki Bożej Jazłowieckiej. W ołtarzu głównym znajduje się marmurowa rzeźba Pani Jazłowieckiej, jedna z pięciu figur wyrzeźbiona przez artystę Oskara Sosnowskiego. Cennym zabytkiem Burakowskiego kościoła jest drewniana figura św. Jana Nepomucena, którą w 1844 roku odnaleziono na brzegu Wisły. Okna świątyni zdobią witraże. W lewej ścianie przy witrażach mieści się kamień węgielny.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie: Kościoły Archidiecezji Warszawskiej, Nasze dziedzictwo, Dekanaty pozawarszawskie, Marta i Roman Laudańscy, Kościół parafialny pw. bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie, Warszawa 2006.

 

 

Dzisiaj jest

wtorek,
29 listopada 2022

(333. dzień roku)

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni